Preparation of WO3 nanoparticles and application to NO2 sensor

Dan Meng, Toshinari Yamazaki, Yanbai Shen, Zhifu Liu, Toshio Kikuta
Appl. Surf. Sci., 256(4), 1050-1053 (2009).
30-Nov-09

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です