Simple model using gas sensor characteristics of each componentgas to estimate individual gas concentrations in gas mixtures

A. Kadir, S. Hirobayashi, T. Yoshizawa, T. Yamabuchi, T. Kikuta, T. Yamazaki and N. Nakatani.
Jpn. J. Appl. Phys., 42(4A), 1538-1544 (2003).
42(1) 4A Apr.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です