O2 and CO sensing of Ga2O3 multiple nanowire gas sensors

Zhifu Liu, Toshinari Yamazaki, Yanbai Shen, Toshio Kikuta, Noriyuki Nakatani, Yongxiang Li
Sens. Actuator. B, 129(2), 666-670 (2008).
Feb. 22

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です